OFERTA


 

Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła świadczy usługi w zakresie:
 • wykonywania robót ziemnych,
 • budowy elementów małej architektury,
 • budowy nawierzchni z kostki brukowej – betonowej i kamiennej,

 • budowy nawierzchni z płyt betonowych i chodnikowych,
 • budowy nawierzchni zatok autobusowych i placów,
 • rozbiórki dróg i budynków,
 • przygotowywania podbudowy,

 • budowy stacji benzynowych,
 • budowy parkingów dla hipermarketów,
 • wynajmu sprzętu budowlanego (ładowarki,minikoparki, koparki, koparko-ładowarki,samochody wywrotki)
 • wycinki drzew